Za vas smo pripravili in dopolnili učbeniški komplet Survive s predlogi za Teste.

Predlogi za Teste so razdeljeni po enotah. Vsaka od 6-ih enot vsebuje vsaj eno vajo za slušno razumevanje, vajo za bralno razumevanje in nekaj predlogov za sestavo preverjanja. Predlogi so sestavljeni tako, da jih lahko prilagajate, dopolnjujete in KOPIRATE glede na vaše potrebe.


Predloge za test unit 1.docx
Predlogi za test unit 1.doc
Tapescript 1.mp3
Tapescript 2.mp3
Tapescript 3.mp3
Predloge za test unit 2.docx
Predlogi za test unit 2.doc
Tapescript 4.mp3
Predloge za test unit 3.docx
Predlogi za test unit 3.doc
Tapescript 5.mp3
Tapescript 6.mp3
Tapescript 7.mp3
Predloge za test unit 4.docx
Predlogi za test unit 4.docx
Tapescript 8.mp3
Predloge za test unit 5.docx
Predlogi za test unit 5.doc
Tapescript 9.mp3
Tapescript 10.mp3
Predloge za test unit 6.docx
Predlogi za test unit 6.doc
Tapescript 11.mp3