mag. Janja Čolić, prof. angleščine in pedagogike z nazivom svetnica, učiteljica angleščine in dodatne strokovne pomoči na OŠ Janka Kersnika Brdo


 • 13 let izkušenj dela na osnovni šoli, poučuje angleščino od 1. do 9. razreda

 • veliko se ukvarja tudi s poučevanjem otrok s posebnimi potrebami in na drugi strani z nadarjenimi učenci in poskuša odkrivati različne načine dela z obojimi, da se tudi otroci s posebnimi potrebami počutijo uspešne pri angleškem jeziku in da se nadarjeni po drugi strani ne dolgočasijo pri urah, da snov usvajajo s svojim tempom

 • avtorica člankov v slovenskih in tujih revijah

 • predavateljica na različnih mednarodnih konferencah

 • avtorica dodatnih gradiv za poučevanje angleščine v osnovni za učbeniški komplet Touchstone 6

 • avtorica dodatnih gradiv za poučevanje angleščine v srednji šoli, med drugim zbirke vaj za srednješolce Obvladam 1 in 3

 • recenzentka različnih gradiv drugih avtorjev

 • soakterka pri različnih projektih, nazadnje pri Erasmus+

 • večletna vodja sekcije za osnovno šolo pri društvu učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia in v okviru tega aktivna soutvarjalka propozicij in nalog državnih tekmovanj iz angleščine za sedme in osme razrede osnovne šole ter članica državne tekmovalne komisije za obe tekmovanji, trenutno aktivna članica društva in soustvarjalka mednarodne konference za učitelje angleščineBeti Kerin v pripravi


      Sandra Vida MA, prof. angleščine in nemščine z nazivom svetnica, učiteljica angleščine in Dvojezični srednji šoli Lendava.


 • 19 let izkušenj dela na srednji šoli, poučuje angleščino v gimnazijskem programu, programu strojni tehnik in ekonomski tehnik ter v skupnem modelu izobraževanja sorodnih poklicev na nardnostno mešanem območju, kjer poučuje razrede v katerih so dijaki, ki se izobražujejo za poklice: trgovec, gastronom hotelir, avtomehnik, mehatronik operater, instalater in keramik-pečar
 • veliko se ukvarja tudi s poučevanjem s pomočjo IKT, zaradi česar je leta 2014 zaključila MA program Univerze v Manchestru, smer TESOL (Educational technology) z zaključno nalogo na temo Lessons with Music.
 • Avtorica spletne strani za uporabo glasbe pri pouku tujega jezika External link opens in new tab or windowhttp://lessonswithmusic.com/
 • Bivša predsednica Slovenskega društva učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia in aktivna članica od leta 2006
 • avtorica člankov v slovenskih in tujih revijah
 • predavateljica na različnih mednarodnih konferencah
 • recenzentka različnih gradiv drugih avtorjev
 • soakterka pri različnih projektih, nazadnje pri Erasmus+
 • večletna vodja sekcije za tekmovanja pri Društvu učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia in v okviru tega aktivna soustvarjalka propozicij in nalog državnih tekmovanj iz angleščine ter članica državne tekmovalne komisije za vsa štiri tekmovanja, trenutno aktivna članica društva in soustvarjalka mednarodne konference za učitelje angleščine