Recenziji dr. Melite Kukovec in dr. Tanje Kovačič sta na voljo spodnji povezavi.


Recenzija Survive Melita Kukovec
Recenzija Survive Tanja Kovačič