Spoštovane profesorice in spoštovani profesorji poklicnega izobraževanja!

Survive, nov slovenski učbenik angleškega jezika za poklicno izobraževanje, je uradno potrjen s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.


Učbeniški komplet Survive je nastal na pobudo vaših kolegov, saj med poplavo učbenikov za poučevanje angleškega jezika pravzaprav ni nobenega, čisto primernega za dijake srednjega poklicnega in nižjega izobraževanja.


V Založbi Tangram smo skupaj z avtoricami Janjo Čolić, Beti Kerin in Sandro Vido ustvarili nov učbeniški komplet Survive. Pri nastajanju učbeniškega kompleta smo vseskozi v ospredje postavljali profesorja v razredu in dijaka.


Profesorjem želimo ponuditi učbeniški komplet, ki ga bo vodil skozi celotno šolanje generacije obenem pa je sestavljen dovolj odprto, da lahko profesor učne ure prilagaja glede na predznanje dijakov, in dodaja besedišča vezana na smer posameznega izobraževanja.


Pri dijakih pa želimo doseči, da se z učbenikom poistovetijo, da jim je učbenik v pomoč in da pritegne njihovo pozornost. Skozi celoten učbenik se vije prijateljska in ljubezenska zgodba med dvema dekletoma in fantom, ki so dijaki poklicne šole v Sloveniji. Ana se izobražuje za trgovko, Lara za kuharico, Luka pa želi postati avtomehanik. Naši glavni trije liki se skozi učbenik srečujejo s šolskimi obveznostmi, prostim časom in se pripravljajo na vstop na trg dela. V učbeniku se srečajo z nakupovanjem, načrtovanjem svojih obveznosti, delovno prakso in dnevnikom prakse, elektronsko pošto, socialnimi omrežji in njihovim nevarnostmi, pripravo prezentacij in načini učenja.


V celotno zgodbo pa je vključena vsa slovnična struktura, ki jo morajo dijaki usvojiti v svojem šolanju. Slovnične strukture so napisane in razložene v slovenskem jeziku, kar je dijakom v veliko pomoč. Angleška navodila vaj so prevedena tudi v slovenski jezik, kar dijakom z manjšim predznanjem povečuje samozavest pri učenju.


Učbenik sestavlja 6 enot, za vsako konferenčno obdobje ena enota, ki je razdeljena na podenote, seveda glede na dolžino konferenčnega obdobja ob upoštevanju delovne prakse. Vse podenote nosijo ime skladb. Tako se prva podenota UNIT 1 imenuje Hello po naslovu pesmi pevke Adele. Profesor lahko pesem vključi v šolsko uro in jo s tem popestri, razvije diskusijo v razredu, s pomočjo besedila pesmi odkriva novo besedišče.


Prednosti učbeniškega kompleta Survive je veliko tako za učitelje kot dijake. Učbeniški komplet Survive sestavlja učbenik z elementi delovnega zvezka, ki je namenjen dijakom srednjega poklicnega in tudi nižjega poklicnega izobraževanja za celotno srednješolsko izobraževanje. Vsaka se zaključi s Preverjanjem slovnice in seznamom znaj, ki jih je bilo potrebno v posamezni enoti usvojiti. Poleg učbenika z elementi delovnega zvezka komplet sestavljajo še zvočni posnetki, ki bodo na voljo na zgoščenki za profesorje, ki bo priložena Priročniku za učitelje. Za dijake pa bodo zvočni posnetki brezplačno na voljo na spletni strani.


V kolikor imate kakršnakoli vprašanja o novem učbeniškem kompletu Survive za poklicno izobraževanje smo vam na voljo.