V priponki so rešitve učbenika Survive, ki naj ti služijo kot pomoč pri učenju.

Rešitve.pdf