Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 183. seji dne 20. 4. 2017 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – ZOVFI-UPB3) ter 14. in 15. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 34/15. 5. 2015) – v nadaljevanju Pravilnik – sprejel sklep št. 613-3/2017/18 o potrditvi učbenika Survive.
Survive-sklep.pdf